เรื่องของมนุษย์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้

เรื่องของมนุษย์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้

บรรพบุรุษของเราผสมพันธุ์กับมนุษย์ทุกสายพันธุ์

      คุณสืบเชื้อสายมาจากใครกันแน่

มนุษย์ในปัจจุบันเหลือเพียงสายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์เท่านั้น แต่ในอดีตเราเคยอยู่อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆ และมีการผสมข้ามสายพันธุ์มาจนถึง 40,000 ปีที่แล้ว งานวิจัยใหม่ชี้ว่ามนุษย์สมัยใหม่คนแรกนั้นต่างจากมนุษย์เราในปัจจุบันมาก

-มนุษย์คืออะไร

-เรากลายเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่

-มนุษย์พวกอื่นมีใครบ้าง

มนุษย์สมัยใหม่คือสายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ที่เรียกมนุษย์สมัยใหม่ก็เพราะในอดีตสกุลโฮโมประกอบด้วยมนุษย์หลายสายพันธุ์นั่นเอง

  • บทความจาก Drivemate เช่ารถ ราคาถูกที่สุด

มนุษย์คืออะไร

กะโหลกศีรษะบอกความเป็นมนุษย์ในการระบุว่าโครงกระดูกที่พบเป็นของมนุษย์สมัยใหม่หรือไม่นั้นลักษณะของกะโหลกศีรษะมีความสำคัญมาก แต่เนื่องจากไม่มีลักษณะทางกายวิการใดๆเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างโฮโมเซเปียนส์กับนีแอนดอร์รัลและญาติสนิทสายพันธุ์อื่นๆ ของเรานักวิทยาศาสตร์จึงใช้วิธีพิจารณาลักษณะเฉพาะหลายๆอย่างที่ทำให้มนุษย์มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์

นีแอนเดอร์ธัลไล่หลังมนุษย์สมัยใหม่มาติดๆ

ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม โฮโมเซเปียนส์มีความแตกต่างจากมนุษย์สายพันธุ์อื่นที่เคยอยู่ร่วมโลกกับบรรพบุรุษของราแต่การค้นพบใหม่ๆทำให้เส้นแบ่งระหว่างเรากับมนุษย์สายพันธ์อื่นๆเลื่อนไปมาก เพราะนีแอนเดอร์รัสมีความเหมือนกับโฮโมเซเปียนส์ในแง่ที่สำคัญหลายแง่ด้วยกัน

ล่าสัตว์ใหญ่

ราว 40,000ปีมาแล้วโฮโมเซเปียนส์ยุคแรกและบรรพบุรุษสายตรงของพวกขาปรับเปลี่ยนจากการล่ากระต่ายและสัตว์เล็กชนิดอื่นไปล่าสัตว์ใหญ่ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่มมือระหว่างนายพรานหลายๆ คนการร่วมมือกันต้องอาศัยการสื่อสารและอาจจะต้องใช้กาษา ซึ่งเป็นความสามารกที่แต่ไหนแต่ไรมาเราถือกันว่ามีอยู่แต่ไนมนุษย์เท่นั้น แต่ทว่าในปี 2016 นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์นีแอนเดอร์รัลก็ล่าสัตว์ใหญ่โดยใช้กลยุทธ์ที่แยบคายเช่นกันการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าญาติสนิทของเราสายพันธุ์นี้ต้อนควายป่า ม้า และออร็อคส์เข้าไปในหุบเขาที่ไม่มีทางออก เพื่อไม่ให้สัตว์หนีไปได้

อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ

เมื่อราวๆ 150,000 ปีมาแล้ว โฮโมเซเปียนส์เริ่มอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ จึงทำให้ต้องพัฒนาบรรทัดฐานใหม่ห่างสังคมที่ซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้การอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ยังทำให้สมาชิกในกลุ่มบางคนสามารถทำงานเฉพาะด้าน เช่น ทำเครื่องมือฯลฯ จนเกิดความชำนาญ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่านีแอนเดอร์ธัลมีการพัฒนาแบบเดียวกันนี้หรือไม้ในแง่นี้บรรพบุรุษเราจึงอาจจะยังมีความได้เปรียบ

 

Author: admin